LEM 2010 Halle

DWZ-Auswertung (inoffiziell)

LEM Frauen

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pflug, Tanja 1835 1721 2.0 1.32 2 26 / 15 1854 19
2. Schwebbach, Angel 1721 1835 0.0 0.68 2 24 / 15 1701 -20

LEM

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Andre, Gordon 2307 1996 6.0 5.93 7 30 / 15 2305 2308 1
2. Gröger, Eric 1794 2070 3.0 1.30 7 25 / 15 2020 1836 42
3. Bürckner, Georg 2008 2039 2.5 3.25 7 30 / 15 1937 1992 -16
4. Heyder, Florian 2084 2028 2.5 4.00 7 30 / 15 1926 2052 -32
5. Ozeran, Volodymyr 1952 2047 4.0 2.68 7 30 / 15 2097 1980 28
6. Schindler, Christian 2106 2025 4.0 4.22 7 30 / 15 2075 2102 -4
7. Görgens, Michael 1998 2041 3.5 3.13 7 30 / 15 2041 2005 7
8. Schalk, Martin 2033 2036 2.5 3.49 7 30 / 15 1934 2012 -21

ELO-Auswertung (inoffiziell)

LEM

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Andre, Gordon 2297 2094 6.0 5.32 7 2403 2304 + 6.80
2. Gröger, Eric 0 2119 3.0 3.00 7 0 2075 + 0.00
3. Bürckner, Georg 2000 2136 2.5 2.24 7 2034 2003 + 2.60
4. Heyder, Florian 2195 2108 2.5 4.34 7 2006 2177 -18.40
5. Ozeran, Volodymyr 2101 2122 4.0 3.29 7 2172 2108 + 7.10
6. Schindler, Christian 2147 2115 4.0 3.78 7 2165 2149 + 2.20
7. Görgens, Michael 2075 2125 3.5 3.01 7 2125 2080 + 4.90
8. Schalk, Martin 2107 2121 2.5 3.36 7 2019 2098 - 8.60